2007/Feb/01

Web E-Learning

วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

สอนโดย

ครูเพ็ญวลัย สุทธิวรวรรณ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เวปบล๊อคเพื่อการศึกษา

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

จัดทำโดย นางสาวฉัตรทิพย์ ทนุดำรงค์

ชั้นม.6/14 เลขที่ 41

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เวปบล๊อคนี้ทำขึ้นรวบรวมความรู้ของวิชา

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพแล้วนำมาสรุปรวมเข้าด้วยกันในแต่ละภาคเรียน

ท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลหรือทดสอบแบบฝึกหัด

ได้ตามลิงค์ทางซ้ายมือ หรือว่าจะศึกษาก่อนได้

โดยเข้าไปที่คอลลัมภ์ Category แล้วเลือกเทอม 1 และ เทอม 2

เลือกเรียนตามแตละภาค เมื่อเรียนเสร็จแล้วมาทำแบบทดสอบ

ความรู้ที่ลิงค์ข้างล่างทางซ้ายมือได้เลยนะจ๊ะ

อ่านดีๆล่ะ แล้วจะรู้ว่ามัน...ไม่อยากเลย

โอ๊สสสไปทำกันเล้ยยย!!!


Comment

Comment:

Tweet