2007/Jan/31

ความหมายและความสำคัญของโภช-

นศาสตร์

โภชนศาสตร์ หรือ โภชนาการ เป็นวิชวิทยาศาสตร์แขนง-หนึ่งที่กล่าวถึงความสำคัญของอาหารที่มีต่อสุขภาพของร่างกาย

ศัพท์เฉพาะทางโภชนศาสตร์ที่ควรทราบ

1. อาหารที่กำหนดให้ (DIET) เป็นอาหารที่ได้กำหนดไว้หรือให้

รายชื่อตายตัวของอาหารนั้นแต่ละมื้อโดยมักจะกำหนดเป็นรายการอาหาร

2 .ผู้กำหนดอาหาร(Dietitian หรือ Dietecian) คือบุคลผู้ด้ำเนินงานด้านจัดปรุงอาหาร โดยยึดหลักวิชาโภชนศาสตร์ ในการจัดเตรียมอาหารบุคคลผู้นี้ต้อง คิดทำรายการอาหารเพื่อบริโภคเป็นมื้อรวมทั้งอาหารปกติและสำหรับคนป่วย

3. อาหาร (Food) คือสิ่งที่มนุษย์นำมาบริโภคได้ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายซ่อมแซมชำรุดส่วนที่สึกหรอให้พลังงานและความอบอุ่นตลอดจนช่วยในการคุ้มกันโรค

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้นิยามคำศัพท์คำว่า อาหาร ว่า

อาหาร คือของกินหรือของค้ำจุนชีวิต ได้แก่

วัตถุทุกชนิดที่กิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายแต่ไม่รวมถึงยา

วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร

4. อุปนิสัยในการบริโภค (Food Habbit) ศึกษาการกินและความเคยชินในการบริโภค

5. ทุพโภชนาการ(Mulnutrition) เป็นสภาพร่างกายที่ขาดสารอาหาร หรืออาจเรียกว่าเป็นโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร

6. สารอาหารหรือธาตุอาหาร(Nutrients) ได้แก่สารเคมีต่างๆที่มีอยู่ในอาหารที่คน รับประทานเข้าไป แบ่งออกเป็นสองพวกใหญ่ๆ คือ

6.1 Inorganic compounds ประกอบด้วยเกลือแร่และน้ำ

6.2 Organic compounds ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน โปรตีน และวิตามิน

7. โภชนาการ(Nutritionist) คือบุคคลที่เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โภชนศาสตร์แล้วนำเอาความรู้ไปให้การศึกษา อบรม และดำเนินการ ส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ประโยชน์ของอาหาร

1. ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

2. ทำให้มีการเจริญเติบโต

3. ช่วยบำรุงและกระตุ้นอวัยวะต่างๆให้ทำงาน

4. ช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรค บำรุงสุขภาพ

5. ช่วยในการสืบพันธุ์

6. ช่วยให้มีชีวิตยืนยาว

โภชนบัญญัติ 9 ประการ

องค์กการอนามัยโลก(WHO) ได้ประกาศไว้ว่า ปี 2000 เป็นปีสุขภาพดีทั่วหน้า หรือ Health for all ทั้งหน่วยงานในประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทย ก็ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องการโภชนาการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทางด้านประเทศไทยเช่น กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรงสาธารณะสุข สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และอีกหลายๆแห่งได้ร่วมกันรณรงค์โดยเน้นเรื่องการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ตาม

โภชนบัญญัติ 9 ประการ ได้แก่

1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่หลากหลาย หมั่นดูน้ำหนัก

2. กินข้าวเป็นอาหารหลัก

3. กินผักให้มากและผลไม้เป็นประจำ

4. กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ ถั่ว

5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย

6. กินอาหารที่มีไขมันพอสมควร

7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารเผ็ด เค็ม หวาน จัด

8. กินอาหารที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อน

9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอลล์

Comment

Comment:

Tweet


ไครต้อการ รายได้ ในฃ่วงเวลา เรียน แค่ไช้ อินเทอร์ เน็ต เป็นเวลา 2-3  ชม.
เงินเดือน เดือน 5000-8000
สนใจติดต่อ 090-407-1323
PIN : 22D41B7C
#7 by wisawa (103.7.57.18|192.168.212.63, 192.168.212.63, 127.0.0.1, 125.24.244.199) At 2012-12-14 13:48,
เจ๋งเลย  อิอิ
#6 by wisawa (103.7.57.18|192.168.212.63, 192.168.212.63, 127.0.0.1, 125.24.244.199) At 2012-12-14 13:44,
ขอบคุนค่ะ>,<
#5 by ปะการัง (49.230.9.147) At 2011-05-21 10:43,
ขอขคุนค่ะ
#4 by แอน (113.53.102.220) At 2011-02-15 22:22,
มีแค่เนี้ย confused smile confused smile confused smile tongue
#3 by (114.128.5.42) At 2009-09-19 19:32,
ต้องการรับสมัครน้องที่จบการศึกษาโภชนศาสตร์เข้าทำงานในโรงพยาบาลของรํฐเงินเดีอน7000บาทขึ้นไป
#2 by สมฤดี0812996443 ด่วน (117.47.50.84) At 2009-08-13 22:04,
#1 by palmiv (61.90.14.41) At 2009-06-15 19:54,